De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 oktober het initiatiefvoorstel verworpen dat woekerwinsten bij doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen aan banden moest leggen. De VVEM betreurt dat niet: ?Het voorstel waarover gestemd werd was gedateerd en de omstandigheden in ?ticketingland? zijn de afgelopen jaren veranderd. Het feit dat de autoriteit Consument en markt (ACM) zich hier niet voor wil inzetten wordt ook door ons betreurd?.

Met het verwerpen van de initiatiefwet komt een einde aan een langdurig traject. Aanjager van het wetsvoorstel was Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Het initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door toenmalige Tweede Kamerleden Arda Gerkens (SP, thans lid van de Eerste Kamer) en Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA) en later door Van Dijk met Madeleine Van Toorenburg (CDA) overgenomen. De initiatiefwet was ontworpen om woekerprijzen bij doorverkoop van tickets (en secondary ticketing in het algemeen) een halt toe te roepen. Het voorstel is op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer met steun van SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk en is daarna in de Eerste Kamer blijven liggen tot oktober van dit jaar.

Tijdens het debat op 10 oktober bleek dat sommige fracties forse twijfels hadden over de juridische en praktische haalbaarheid van het wetsvoorstel; andere fracties vonden het een unieke kans om ongewenste praktijken van doorverkoop en prijsopdrijving aan te pakken en de consument meer mogelijkheden te geven zijn recht te halen. In de uiteindelijke stemming op 24 oktober waren de fracties van D66, SP, PVV, GroenLinks en PvdD (34 zetels) voor het wetsvoorstel, de fracties van CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, ChristenUnie, SGP en OSF (41 zetels) stemden tegen.