Op 13 maart organiseert de VVEM voor haar leden de workshop ‘Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek’, waarin een update wordt gegeven over alles wat we van elkaar verwachten rond het nieuwe Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek en hoe dat te doen. Ter voorbereiding is er een korte video waarin de stand van zaken wordt gegeven.

Schrijf je in!

Onlangs is ook door de VVEM het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade getekend. Net zoals in eerdere jaren werken we de komende vier jaren hard aan een aantal onderwerpen. In de workshop bespreken we de onderwerpen en vooral hoe je daar praktisch mee kan omgaan als organisator, locatie of leverancier, met alle betrokkenen in de keten dus. De workshop is daarmee interessant voor eenieder die te maken heeft met het omgaan met wat harder versterkt geluid.

Denk aan onderwerpen als:

  • Hoe kan je je houden aan een maximum geluidsniveau en hoe kan het wellicht zachter?
  • Waar moet je meten en hoe doe je dat?
  • Hoe kan/moet je de gemeten waarden (welke volumes gebruikt worden) registreren en wat wordt met die gegevens gedaan?
  • Waar moet je oordoppen verstrekken en wat voor soort oordoppen gaat het om?
  • Hoe kunnen we het publiek beter voorlichten en hoe zet je je medewerkers daarvoor in? En welke middelen hebben we al ontwikkeld zodat je niet alles zelf hoeft te verzinnen?
  • Wat zouden we kunnen doen aan het verspreiden en verbeteren van de kennis van je medewerkers?
  • Welke onderwerpen zijn voor jou nog vaag? Welke onderwerpen zouden we eventueel in de komende tijd verder moeten onderzoeken?

Tal van onderwerpen dus die te maken hebben met het goed kunnen blijven neerzetten van evenementen.

In principe gaan we uit van twee personen per aangesloten lidbedrijf.

Wil je ook een collega aanmelden die zelf geen toegang heeft tot deze app? Geef ons dat dan door via de introducé optie en met opgaaf van de naam en het mailadres van de introducé(s) in de opmerkingen. Of stuur een bericht aan het secretariaat via secretariaat@vvem.nl

Tags