Arbeidsomstandigheden

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Wet Werk en Zekerheid

In de zomer 2014 heeft de VVEM een bijeenkomst georganiseerd voor haar leden met als onderwerp de Wet Werk en Zekerheid. Hier vindt u de LINK naar de presentatie van deze bijeenkomst.

Lees meer

Presentatie Werk in het buitenland

De VVEM heeft in de zomer 2014 een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met twee specialisten van VNO-NCW en AWVN. Hier vind u de LINK naar de presentatie van deze bijeenkomst.

Lees meer

Boete voor niet melden van een arbeidsongeval fors verhoogd

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. Hierin leest u welke arbeidsongevallen u direct moet melden aan de Inspectie SZW, hoe u dat kunt doen en wat er met uw melding gebeurt. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval wordt sinds 1 januari 2013 een forse boete opgelegd die kan oplopen tot ? 50.000.

De Arbowet verplicht werkgevers om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. ?Blijvend letsel? is bijvoorbeeld een amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Er is sprake van een ?ziekenhuisopname? als een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen. Ook een dagopname valt hieronder. Deze meldingsplicht geldt overigens niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Lees meer

Arbo-werkgroep MKB Nederland

De VVEM is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van het beleid over arbeidsomstandigheden in Nederland. Door een actieve rol in te nemen binnen MKB Nederland, en de speciaal daarvoor opgerichte werkgroep die arbeidsomstandigheden behandelt, heeft de VVEM bijgedragen. De werkgroep zelf is niet meer actief. De door de werkgroep opgestelde producten bestaan nog wel….

Lees meer

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn het fysieke, sociale en psychologische klimaat waarin wordt gewerkt Deze kunnen worden onderscheiden van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In Nederland heeft op dit vlak de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwet.

Lees meer

Arboregels Het Nieuwe Werken versoepeld per 1 juli 2012

Wat verandert er?

De Arboregels voor Het Nieuwe Werken (HNW) worden versoepeld. Bij HNW werken uw werknemers op een andere plek buiten uw bedrijf of buitenshuis, bijvoorbeeld in een (internet)caf? of bij de klant. U hoeft voor de zogenaamde plaatsonafhankelijke arbeid bijvoorbeeld niet langer te voldoen aan de eisen van de inrichting van de werkplek. Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen aan vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding en het voorkomen valgevaar.

Lees meer

Raalter evenementen vergroten veiligheid vrijwilligers (bericht van De Stentor)

RAALTE – St?ppelhaene, Ribs & Blues en St?ppelkaters besteden extra aandacht aan de veiligheid van de vrijwilligers bij de grote Raalter evenementen. Het gaat dan onder meer om beveiliging tegen vallen, gehoorbescherming en speciale veiligheidsschoenen. ,,In de evenementenwereld is de laatste paar jaar terecht veel aandacht voor Arbo en veiligheid”, zo licht Paul Wittenhorst namens…

Lees meer

Dodelijk arbeidsongeval in Gentse opera (bericht van Zichtlijnen.nl)

? ? Bij een arbeidsongeval in de Gentse opera is donderdagavond 14 oktober een 58-jarige podiumtechnicus om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde donderdagavond bij de afbraak van een decor in het operagebouw in de Schouwburgstraat. Het slachtoffer kreeg een zwaar decorstuk op het hoofd en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het gaat om…

Lees meer

Brief intrekking Beleidsregels arbeidsomstandigheden

Minister Donner heeft in een brief aan de Twede Kamer bekendgemaakt wanneer welke Beleidsregels arbeidsomstandigheden zullen vervallen. Besloten is dat er van de 92 beleidsregels 76 worden ingetrokken per 1 januari 2011.

?
?
?

?

Bij de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2006 was aangekondigd, dat de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving per 1 januari 2010 zouden komen te vervallen, om

Lees meer

Geluidsnormen Arbo bij vuurwerkevenementen overschreden

Arbeidsinspectie, 8 maart 2004
De Arbeidsinspectie gaat van maart tot en met april van dit jaar controles uitvoeren bij bedrijven die vuurwerkevenementen verzorgen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze bedrijven onvoldoende aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Lees meer