Over wet- en regelgeving

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Burgemeester De Graaf: 'Politie-inzet niet te verhalen' (bericht van De Gelderlander)

maandag 29 november 2010 NIJMEGEN – Het verhaal dat bovenmatige politie-inzet bij evenementen ten koste gaat van andere politietaken is onzin. Dat stelt burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen. Volgens een berekening van de politieregio Gelderland-Zuid is het regiokorps per jaar 15 fte’s kwijt aan evenementen. En dan praat je over de hele regio Gelderland-Zuid,…

Lees meer

Senaat stemt in met Voetbalwet

?

DEN HAAG – Burgemeesters krijgen komend voetbalseizoen meer middelen om rellen rond voetbalwedstrijden voor te zijn.

Een meerderheid van VVD, CDA, PvdA, SP, SGP en fractie-Yildrim in de Eerste Kamer stemde dinsdag in met de zogeheten Voetbalwet, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan.

De nieuwe wet geeft burgemeesters extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zij mogen straks een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, een meldplicht en een contactverbod opleggen.

Minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, Justitie) zei vorige week bij de behandeling in de Eerste Kamer te hopen dat de wet per 1 oktober van dit jaar in werking kan treden. Vorig jaar ging de Tweede Kamer al akkoord.

?
Lees meer

'Voetbalwet' lijkt het te halen

29 juni 2010 DEN HAAG – De zogenoemde ‘voetbalwet’, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan, lijkt het te gaan halen in de Eerste Kamer. Uitgebreider bericht op: http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20100629/meerderheid_eerste_kamer_steunt ? De VVD en de PvdA zijn voor, het CDA is niet afwijzend. Volgende week dinsdag wordt er gestemd, maar minister Ernst Hirsch…

Lees meer

Nederland mag niet meer feesten

?

Het is voorbij met het overaanbod van festivals in Nederland. Gemeenten geven vaker geen vergunning, en de politie vindt dat ze n?g vaker nee moeten zeggen.

De gevolgen van de rellen bij Hoek van Holland, vorig jaar zomer, sijpelen via Rotterdam heel Nederland door. Burgemeesters zijn bang voor geweld en schroeven veiligheidseisen omhoog. Even een vergunning aanvragen en ook krijgen is er niet meer bij. Niet alleen een massa-evenement als de Danceparade in Rotterdam gaat daarom deze zomer niet door, maar ook een openluchtconcert van bijvoorbeeld volkszanger Frans Duijts in Tiel is gecancelled, zo ook een regionaal sportevenement als de Kwart Triathlon van Bodegraven.

Lees meer

Directe actie politie in terreurgevoelige gebieden

DEN HAAG – Het kabinet bepaalt vrijdag in welke gebieden de politie extra bevoegdheden krijgt om direct te kunnen ingrijpen als er aanwijzingen zijn dat daar een terroristische aanslag wordt voorbereid. Agenten mogen in zo’n geval mensen fouilleren en voertuigen en voorwerpen onderzoeken om een terreurdaad te voorkomen.
Volgens betrouwbare bronnen in Den Haag wil het kabinet behalve de centraal stations van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ook het Binnenhof in Den Haag, de kerncentrale in Borsele en het mediapark in Hilversum aanwijzen als zogeheten veiligheidsrisicogebieden.

Lees meer

Nieuwe wet politiekosten mogelijk ook voor andere grote evenementen (Bron: De Gelderlander)

Het wetsvoorstel dat de doorberekening van politiekosten regelt geldt voorlopig alleen voor wedstrijden in het betaald voetbal. Niettemin heeft Binnenlandse Zaken ook ruimte gelaten voor toepassing van de wet op andere grootschalige publieksevenementen, zoals popconcerten, festivals en dancefeesten.

De Vereniging Van EvenementenMakers vreest voor een onwerkbare situatie en adviseert de minister om af te zien van de maatregel. Op 30 augustus gaat de vereniging samen met andere belangengroepen in gesprek met de Tweede Kamer.

Lees meer

Kabinet schrapt flink in vergunningen, gemeenten blijven achter (bericht van MKB Nederland)

Het kabinet haalt de bezem door het vergunningenstelsel. De rijksoverheid komt tot een reductie van maar liefst 42 procent van de vergunningen. MKB-Nederland is verheugd over dit resultaat, maar stelt tegelijk vast dat gemeenten nog veel meer kunnen doen om het aantal vergunningen en daarmee de lastendruk terug te dringen.

Afgelopen najaar is de rijksoverheid het project Vereenvoudiging Vergunningen gestart. In de meibrief presenteert het kabinet de resultaten: na doorlichting van de vergunningstelsels per departement kan 42 procent van de vergunningen op basis van rijksregelingen vervallen. Het aantal jaarlijks te verlenen vergunningen neemt af met 1,17 miljoen, van 2,74 miljoen tot een 1,57 miljoen. Bijna de helft hiervan komt overigens voor rekening van de afschaffing van de sportvisakte (575.000 vergunningen).

Van de 1.118 geïnventariseerde vergunningstelsels op rijksniveau kunnen er 248 verdwijnen (22 procent). Deze vermindering komt tot stand door het geheel schrappen of samenvoegen van stelsels dan wel het omzetten naar algemene regels. Voor nog eens 124 vergunningstelsels zijn voorstellen gedaan voor vereenvoudiging door bijvoorbeeld het opnemen van drempelwaarden, digitalisering en gedeeltelijke omzetting naar algemene regels. De voorstellen leveren op papier een vermindering op van de administratieve lasten van ruim 35 procent.

?

Lees meer

Veilige feest- en circustenten met nieuwe Europese norm (bericht van site NEN)

Voor grote tenten waarin veel mensen samenkomen zijn Europese veiligheidsafspraken gemaakt. De veiligheid van zulke tenten is van levensbelang. Voorkomen moet bijvoorbeeld worden dat een tent instort bij stevige wind, of in brand vliegt. De afspraken zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 13782. NEN, het centrum van normalisatie, heeft de norm gepubliceerd.

De nieuwe norm stelt eisen aan de constructie en beproeving van grotere tenten. Deze tenten worden onder meer gebruikt als circustent en voor muziekuitvoeringen, feesten, markten en andere manifestaties. Bij dergelijke evenementen kunnen zich veel personen in zo’n tent bevinden. Veiligheid met betrekking tot windbelasting en brandgevaar is dan van levensbelang.
Lees meer

Kabinet start ambitieus project Vereenvoudiging Vergunningen

Het Kabinet heeft besloten een ambitieus project te starten ter verbetering van de vergunningverlening aan burger en bedrijf. Het neemt daarmee op hoofdlijnen de voorstellen over die de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen onder voorzitterschap van Arie Kraaijeveld heeft gedaan. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Staatssecretaris Van Gennip (EZ) aan welke actie wordt ondernomen. Op 1 oktober 2005 start het project, dat nog in deze kabinetsperiode moet worden afgerond. 
Lees meer

Betalen voor politie bij commerci?le evenementen

13 apr 2004 Het kabinet wil dat organisatoren van grote commerciele evenementen een deel van de politiekosten gaan betalen. Deze evenementen, waaronder de wedstrijden in het betaald voetbal, komen op een landelijke lijst te staan.

Dat staat in een notitie die minister Remkes (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister komt na de zomer met een wetsvoorstel om het doorberekenen van de kosten van de noodzakelijke politie-inzet mogelijk te maken. Het gaat in het voorstel om evenementen waarbij zoveel politie moet worden ingezet dat de ‘balans zoek is tussen de baten en de lasten’. 

?

Lees meer