Rookbeleid

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Rookbeleid rond evenementen

Actualiteit: in 2014 zal een verbod doorgevoerd worden op de verstrekking van tabak aan jongeren van 16 en 17 jaar. Indien tabaksproducten verkocht worden, mag dat dus alleen geschieden aan personen van 18 jaar en ouder. Korte geschiedenis: roken is altijd een onderdeel geweest van gastvrijheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat roken ook? slecht voor de…

Lees meer

Versoepeling rookverbod kleine caf

03-11-2010 -?Het rookverbod in kleine caf?s wordt versoepeld. In caf?s kleiner dan 70 m2, zonder personeel, wordt het rookverbod afgeschaft. Dit laat minister Edith Schippers, Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft de minister invulling aan de afspraak hierover in het regeerakkoord. De minister wil met de versoepeling…

Lees meer

Rookverbod geldt ook voor eenmanszaken

ARNHEM – Het rookverbod in de horeca geldt ook voor eenmanszaken zonder personeel. Het gerechtshof in Arnhem legde de caf?’s Victoria uit Breda en De Kachel uit Groningen donderdag ieder een boete van 1200 euro op wegens overtreding van dat verbod.

Eerder hadden de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch de twee caf?’s vrijgesproken, omdat uit de wet niet duidelijk zou zijn of die ook voor eenmanszaken gold. De Hoge Raad oordeelde echter dat het er wel goed staat en gaf het hof in Arnhem opdracht de zaak opnieuw te behandelen.

Verboden

Roken is verboden in kroegen met en zonder personeel. Zo moet het rookverbod van juli 2008 in de aangepaste Tabakswet worden uitgelegd, oordeelde het gerechtshof in Arnhem donderdag.

Zolang de volksvertegenwoordiging in Den Haag de wet niet verandert, moet de asbak van tafel, aldus het hof.

De twee caf?’s krijgen allebei een boete van 1200 euro, omdat ze hun gasten lieten roken. Het hof zag af van de eveneens door het OM?gevraagde voorwaardelijke sluiting van de twee kroegen.

Lees meer

Handleiding "Invoering rookvrije horeca, sport en kunst & cultuur"

De?handleiding “Invoering rookvrije horeca, sport en kunst & cultuur”??is uit. ? De VVEM heeft hier aan meegewerkt en heeft de voor de evenementenwereld belangrijke punten aangedragen. U vindt onder andere wat nog wel en niet kan op evenementen, in tenten en dergelijke. Op onderstaande webpagina kunt u de folder vinden en downloaden. http://www.horecarookvrij.nl/nl/Campagne/Handleiding.html ? Op…

Lees meer

Minister stemt in met stappenplan zelfregulering ten aanzien van roken (bericht van site Arbopodium)

De minister van VWS heeft de Federatie van Podiumverenigingen (VNP en VSCD) per brief laten weten in te stemmen met het voorgestelde stappenplan over zelfregulering ten aanzien van roken in de podiumkunstensector. De afspraken die de minister heeft gemaakt met Koninklijke Horeca Nederland voor de sectoren caf?s en discotheken zijn van toepassing verklaard op de podia die lid zijn van een bij de Federatie van Podiumverenigingen aangesloten branchevereniging.

Lees meer

Horeca krijgt vier jaar uitstel rookbeleid

Een wettelijk rookverbod in de horeca is voorlopig van de baan. Koninklijk Horeca Nederland, Recron en het ministerie van VWS zijn een stappenplan overeengekomen om vanaf 2005 in vier jaar tijd het roken in de bedrijven af te bouwen.

Lees meer

Rookverbod in de pop- en evenementensector?

N.b. het volledige rapport is via info@vvem.nl te bestellen (per email). Hieronder volgt alleen de conclusie:

Lees meer