Verenigingsnieuws

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

VVEM blij met VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten en politie negatief over Wetsvoorstel Politiekosten Evenementen! ? ERMELO ? De Vereniging? van EvenementenMakers, de VVEM, is blij met steun van de VNG en het Korpsbeheerdersberaad. De VNG en het?Korpsbeheerdersberaad zien geen heil in het wetsvoorstel ??Wet politiekosten evenementen?. ?Het wetsvoorstel zal in deze vorm niet gaan leiden tot een substanti?le?…

Lees meer

Werkelijke bezoekersaantallen van evenementen (update)

Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) wil stimuleren dat onder andere in de media werkelijke aantallen bezoekers van evenementen worden vermeld in plaats van soms wel een veelvoud daarvan. De aangepaste bezoekersaantallen worden vaak gepubliceerd om sponsoren tevreden te stellen of uit een bepaalde vorm van prestige. De nadelige gevolgen van deze publicaties worden hierbij veelal over het hoofd gezien. De VVEM wil aandacht vragen voor deze nadelige gevolgen voor de branche als geheel en leveranciers in het bijzonder.

Lees meer

PERSBERICHT VVEM: VVEM stimuleert ontwikkeling van branche door "Innovatiefonds"

De Vereniging Van EvenementenMakers ziet normering en innovatie in de evenementen-branche als grote stap voorwaarts richting goede en veilige evenementen. De VVEM heeft met dat doel voor ogen het "Innovatiefonds" opgericht. Uit dit fonds kunnen bedrijven die aangesloten zijn bij de VVEM een bijdrage ontvangen in de kosten die zij moeten maken om normerings- of innovatietrajecten in te gaan.

De VVEM heeft op haar laatste ledenvergadering besloten tot de oprichting van een fonds om de individuele initiatieven die leden van de vereniging hebben op het gebied van normering en vernieuwing te stimuleren en te ondersteunen.

Op dit moment is een aantal leden betrokken bij normerings-trajecten. Deze trajecten lopen vaak gedurende langere tijd. De normeringen waar op dit moment aan gewerkt wordt of die zijn afgerond hebben betrekking op:
– Elektriciteit op locatie
– Veiligheidsfactoren bij hijsen in de evenementenindustrie (Rigging)
– Brandveiligheid van tentdoek
– Evenementenbeveiliging
 
Op het gebied van Rigging en Evenementenbeveiliging heeft dit reeds geresulteerd in een NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) en een NTA (Nederlands Technische Afspraak).

Lees meer

PERSBERICHT VVEM: Voorstel minister Remkes maakt evenementen duurder voor bezoeker

Utrecht, 04 mei 2005 – De organisatoren van publieksevenementen, samenwerkend in de Vereniging Van EvenementenMakers, wijzen de conceptplannen van Minister Remkes af. Publieksevenementen vergen geen onevenredig grote politie-inzet. De minister probeert door alle commerciële evenementen aan te pakken te verhullen waar het probleem ligt. Daarbij doet hij tevens aan marktvervalsing door de gemeente in haar rol als organisator te bevoordelen.
Grote publieksevenementen worden in Nederland steeds beter georganiseerd, door organisatoren die hun vak ervan gemaakt hebben en met medewerkers die gewoon betaald worden. De organisator zou ook voor een politiemedewerker kunnen betalen, maar zou die dan ook als de andere medewerkers willen kunnen inzetten waar nodig en gewenst.
Lees meer

Onderwijseditie Handboek Evenementen Maken uitgebracht

Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) heeft speciaal voor opleidingen een aparte uitgave gemaakt van het Handboek Evenementen Maken. Het is een aangepaste versie van het Handboek dat in mei 2004 is gepresenteerd. Hiermee geeft de VVEM gehoor aan de vraag van diverse opleidingen naar specifiek studiemateriaal op het gebied van veilig en goed evenementen organiseren. Daarnaast raken de studenten bekend met die manier van evenementen maken zoals de VVEM die voor ogen heeft.

Lees meer