Wie zijn wij?

“Door het organiseren, verbinden en profileren van de Eventbranche realiseert VVEM een duurzame, gezonde en ondernemende sector die op een vooruitstrevende wijze miljoenen bezoekers zorgeloos laat genieten van vooruitstrevende events.”

De Vereniging Van EvenementenMakers is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Wij komen op voor de belangen van Evenementenmakers.
Zowel organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen onze vereniging. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen. Voor onze leden houden we workshops die op de evenementenpraktijk zijn toegespitst. Naast inhoud en kennisuitwisseling vormen gezelligheid en netwerken belangrijke waarde binnen de vereniging. Bestuur, secretariaat en kenniscentrum staan klaar om het belang van het maken van goede en veilige evenementen aan te geven en ook andere professionals in de evenementenindustrie te helpen.

Bestuur, verenigingsmanagement en kenniscentrum

De leden die deel uitmaken van het bestuur zijn:

  • Voorzitter: Boris van der Ham
  • Vicevoorzitter: Henk Schuit (CTS Eventim)
  • Penningmeester: Marco de Koff (Ampco Flashlight Group)
  • Bestuurslid: Ruben Brouwer (Mojo Concerts)
  • Bestuurslid: Gerard van Duykeren (Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging)
  • Bestuurslid: Remko Hermans (Intents Events)
  • Bestuurslid: Jolanda Jansen (Rotterdam Ahoy)
  • Bestuurslid: Ritty van Straalen (ID&T)

De leden van het bestuur worden ondersteund door het secretariaat van de VVEM. Het secretariaat bestaat uit Inger Lathouwers (secretaresse) en Mirjam van der Molen (verenigingsmanager).

Willem Westermann werkt op het Kenniscentrum Evenementen voor de VVEM.

Building Perfect Events Together

De Nederlandse publieksevenementen zijn bloeiend en boeiend. Jaarlijks neemt het aantal bezoekers toe. Ieder event kent een ongekende samenwerking van bijzonder veel partijen (artiesten, podia, tenten, licht en geluid, beveiligers, crowd management et cetera). Hierdoor is een sector ontstaan met een serieuze omvang en maatschappelijk belang. Niet alleen draagt de branche zorg voor het plezier van miljoenen bezoekers, ook geeft het een economische impuls aan de landelijke en de lokale economie door veel terugkerende evenementen.
Deze evenementen vragen ook steeds meer van alle maatschappelijke thema’s als veiligheid, duurzaamheid, etc. genieten van vooruitstrevende evenementen

Ieder evenement is daarmee uitdagend en complex. De VVEM heeft binnen dit speelveld een unieke positie. In de vereniging worden alle relevante spelers voor de organisatie van professionele events verenigd. Zij zijn daarmee de makers van plezier voor de miljoenen bezoekers. Daarnaast neemt zij ook pro actief een maatschappelijk verantwoorde rol door met haar leden actief te werken aan steeds veiligere en verantwoorde evenementen.
Kortom:
BUILDING PERFECT EVENTS TOGETHER