In verband met het Corona-virus zijn wij genoodzaakt deze workshop af te gelasten. De workshop zal op een later tijdstip plaatsvinden. Zodra mogelijk communiceren wij een nieuwe datum.

 

Veilig en goed werken, dat willen we eigenlijk allemaal. Toch? Maar wat moeten we en waar staan we? Heb je, op kantoor en vooral op klus, je papierwerk voor elkaar? Is je personeel opgeleid en ge?nstrueerd? Heb je de locatie en de aldaar aanwezige risico?s ge?nventariseerd? Kan je met een goed gevoel zeggen dat je alles hebt gedaan om de klus zo goed mogelijk aan te pakken?

Maar niet alleen de papieren tijger! ARBO gaat over ARBeidsOmstandigheden. Dat gaat niet alleen? om papier en procedures. In deze workshop proberen we het juist ook heel praktisch aan te pakken. Hoe werk je handig en veilig?

Denk als onderwerpen van deze workshop aan:

  • Papierwerk: de R.I. & E., het Plan van Aanpak
  • Papierwerk: een klus voorbereiden
  • Samenwerkende werkgevers, hoe werkt dat?
  • Heel praktisch: wie mag er in de hoogwerker, op de heftruck?
  • Mag een ladder nu wel of niet?
  • Tillen, mag dat?
  • Hoort BHV bij de Arbo en wie doet dat dan?
  • Omgaan met schadelijk geluid
  • Het gebruik van je persoonlijke beschermingsmiddelen: schoenen, helmen, klimmateriaal

Jullie vragen komen zeker aan bod!

Zoals altijd zijn medewerkers van onze leden van harte welkom. In de workshop zullen we elkaars ervaringen (goed en slecht) delen, om zo verder te komen.

Evenementgegevens