Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VVEM staat open voor evenementenmakers in de categorieën Organisatoren, Facilitaire leveranciers en Locatieverstrekkers.

Leden kunnen zijn bedrijven of overige organisaties. Onder bedrijven wordt verstaan: eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, naamloze en besloten vennootschappen en commanditaire vennootschappen. Onder overige organisaties wordt verstaan: stichtingen of verenigingen die zich niet bedrijfsmatig bezighouden met publieksevenementen. De organisatie dient haar activiteiten te richten op de doelstelling van de vereniging zoals die zijn omschreven in de statuten van de vereniging. Voorbeeld van deze categorie is een brancheorganisatie.

U kunt hier de statuten, het huishoudelijk reglement en gedragscode nalezen.

De contributie voor de vereniging wordt bepaald aan de hand van het aantal vaste medewerkers dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met evenementen binnen de organisatie.

De contributiebedragen voor 2024 zijn als volgt:

  • 1 – 5 medewerkers
  • 6 – 20 medewerkers
  • 21 – 30 medewerkers
  • 31 – 50 medewerkers
  • Vanaf 51 medewerkers
  • Buitengewoon lidmaatschap*

2.227,00
3.619,00
7.238,00
10.751,00
14.514,00
1.000,00

* Categorie Buitengewoon is ook toegankelijk voor zzp’ers. Voorwaarde: juridische vorm is eenmanszaak.

Indien u meer informatie wenst of lid wilt worden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. U kunt zich hier direct aanmelden.