brandveiligheid

Organisatie

Recente artikelen

Evaluatie Besluit Brandveiligheid en Basishulpverlening

In 2018 werd het ?Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen? (Besluit BGBOP) ingevoerd. Na twee jaar evalueert het ministerie van Justitie en Veiligheid het besluit. Aan onder andere de VVEM is gevraagd of er evaluatiepunten zijn. Wij leggen die vraag ook graag aan u voor.

Lees meer