Garantiefonds

Organisatie

Recente artikelen

Besluit kabinet: Garantieregeling Evenementen komt er

Tijdens de coronapersconferentie vorige week is de komst van de garantieregeling voor evenementen bevestigd. Het betreft hier een regeling ter waarde van minstens 300 miljoen euro, die de organisatie van bijvoorbeeld evenementen, festivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden weer op gang zal moeten brengen. Hoewel er nog allerlei onduidelijkheden zijn, is de VVEM uiteraard verheugd met deze…

Lees meer

Kamer stemt voor garantiefonds evenementen

De motie van de leden Jetten en Dijkhoff over een garantiefonds voor grote evenementen en festivals, zoals vorige week ingediend, is door nagenoeg de hele Kamer gesteund. Het te realiseren garantiefonds zou dusdanig ingericht moeten worden, dat het voor ondernemers in de evenementenbranche onverzekerbare risico?s bij het organiseren van een evenement afdekt.

Lees meer

Evenementenbranche voert actie voor garantiefonds naar Duits model

Sinds eind vorig jaar grijpt de evenementenbranche de maandelijkse luchtalarmtest aan om iedere eerste maandag van de maand actie te voeren. Op deze manier vragen we collectief aandacht voor de penibele situatie waarin wij ons met zijn allen bevinden. De VVEM ondersteunt deze acties van harte en is daar als onderdeel van de mede door…

Lees meer