geluidsregelingen

Organisatie

Recente artikelen

Overzicht Europese geluidsregelingen gepubliceerd

Live DMA heeft afgelopen maand een werkgroep opgezet met als doel een inventarisatie te maken van de verschillende geluidsregelingen die de Europese live-muziekscenes bepalen en op basis daarvan te inventariseren welke problemen de verschillen in regelgeving met zich meebrengen voor in de sector werkzame partijen.

Lees meer