Handreiking Evenementen Veiligheid

Organisatie

Recente artikelen

Vernieuwde Handreiking Evenementen Veiligheid

De opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) 2011 is gepubliceerd. HEV 2018 is het geactualiseerde procesmodel evenementenveiligheid dat een landelijk kader biedt dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

Lees meer