VVEM Gedragscode

Organisatie

Recente artikelen

Herziene VVEM-gedragscode vastgesteld

Tijdens een extra ALV op 3 mei jongstleden, is de herziene gedrags- en kwaliteitscode van de VVEM met meerderheid van stemmen vastgesteld. Dit nadat tijdens de reguliere ALV op 19 april geen quorum aanwezig was om te stemmen over de herziene gedrags- en kwaliteitscode.

Lees meer