Arbeid & Arbeidsomstandigheden

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Algemene ledenvergadering VVEM

Op 17 april was de VVEM voor de halfjaarlijkse ledenvergadering te gast bij het nieuwe lid Libéma Beurzen & Evenementen, in de sfeervolle Galloway van 1931 op het terrein van de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een kleine 60 mensen waren aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering kregen de leden een kijkje in de keuken van de…

Lees meer

Ledenenquête VVEM – 'een goede manier om kritisch naar jezelf te kijken'

De VVEM peilt regelmatig wat de leden van hun vereniging vinden. De uitkomsten zijn belangrijk om het beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. ‘Het is een manier om kritisch naar jezelf te kijken,’ zei Willem Westermann tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april, waar hij de uitkomsten van de laatste enquête presenteerde….

Lees meer

Achtergrond: Gehoorconvenant moet gehoorschade minimaliseren (bericht van EB Live)

Brancheverenigingen Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)  en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) hebben afgelopen februari het convenant Preventie gehoorschade muzieksector gesloten met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hun doel? Het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. In het afgesloten Gehoorconvenant zijn concrete maatregelen…

Lees meer

Geef uw mening over de toekomst van de gastvrijheidsector

Tot 2 mei kunnen ondernemers en beleidsmakers hun mening geven over de toekomst van de Nederlandse gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland, waarvan de VVEM lid is, maakt een toekomstplan voor de sector. Het doel is om meer gasten te trekken en samen meer omzet te halen. Via een korte peiling wordt hiervoor de input van ondernemers gevraagd. Het versterken…

Lees meer

Gemeenten investeren fors in alcoholbeleid (bericht Trimbos Instituut)

Per medio 2014 hebben zo goed als alle gemeenten een alcoholaanpak. De meeste gemeenten zetten hierbij 1 of meerdere specifieke alcohol-toezichthouders in. Dat blijkt uit een rondgang van het Trimbos-instituut langs 25 Nederlandse gemeenten. De tijd dat gemeenten bij alcoholproblemen vooral inzetten op voorlichting en campagnes lijkt voorbij. De meeste gemeenten zetten in op een…

Lees meer

VVEM schrijft handreiking alcoholbeleid voor gemeenten

De VVEM schrijft een handreiking voor gemeenten over het alcoholbeleid rond evenementen. Het initiatief is genomen tijdens een bijeenkomst van VVEM-leden in februari over dit onderwerp. Doelstelling is om de gemeenten te ondersteunen bij het schrijven van het Preventie- en Handhavingsplan rond alcoholgebruik dat de gemeenten momenteel aan het schrijven zijn. Met de handreiking wil…

Lees meer

Verenigingen in zwaar weer? De VVEM groeit!

Bijna twintig nieuwe leden hebben zich bij de VVEM aangemeld in iets meer dan een jaar. Een mooi resultaat, zeker in een tijd van economische tegenwind waarin niet alleen veel bedrijven maar ook verenigingen in zwaar weer zitten. Hoe kan het dat de VVEM juist nu blijft groeien? Voor enkele nieuwe leden speelt financieel voordeel…

Lees meer

Convenant gehoorschade vraagt om concrete actie

Om de afspraken in het convenant na te komen moeten de VVEM en convenantspartner VNPF dit voorjaar aan de slag met de volgende punten – Plan van aanpak maken– Voorstel uitwerken voor differentiatie van de geluidsniveaus – Communicatieplan opstellen – Uitwerken hoe de rapportage van de geluidsmetingen gaat plaatsvinden. De eerste drie punten moeten voor…

Lees meer

Hoofdpunten Convenant preventie gehoorschade

In het Convenant preventie gehoorschade muzieksector zijn afspraken gemaakt op drie gebieden: – Geluidslimitering– Geluidsmeting– Gehoorbescherming. Geluidslimiet: norm blijft 103 dB(A), maar met ‘piekbelasting’ en meer differentiatieDe maximale norm blijft 103 dB(A) Leq, gemeten over 15 minuten aan de mengtafel op 2 meter boven de vloer. Er geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2014 om…

Lees meer

Pers over het convenant: 'Volume flink omlaag'

Het Convenant preventie gehoorschade muzieksector haalde alle grote dagbladen en nieuwssites, meestal met een sprekende kop erboven in de trant van ‘Volume flink omlaag’ of zelfs ‘Stop de decibelterreur’. Telegraaf, NOS, Volkskrant, er was weinig verschil in de berichtgeving. De strekking was steevast dat het volume fors omlaag gaat, ook al is dat niet helemaal…

Lees meer