Samenwerking

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals

Met het programma MKB Toegankelijk zetten MKB-Nederland en VNO-NCW zich in om toegankelijkheid te verhogen voor auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. In samenwerking met de VNPF heeft de VVEM in het kader van MKB Toegankelijk het actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals opgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft tijdens de aftrap op 14 juni…

Lees meer

VVEM presenteert handreiking 'Evenementen en de Drank- en Horecawet'

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. Deze nieuwe leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet (DHW) stelt nieuwe eisen, zowel aan de gemeenten die de…

Lees meer

Kijkje in de keuken van de Nuclear Security Summit

Voorafgaand aan de ALV kregen de VVEM-leden een kijkje in de keuken van de Nuclear Security Summit. Toepasselijk, want verschillende leden waren als leverancier nauw bij de NSS betrokken. Projectleider Veiligheid van de NSS, Arjan Jonge Vos, gaf een overzicht van de omvang, de voorbereidingen en de enorme inzet van mensen en middelen om de…

Lees meer

VVEM ondertekent overeenkomst met Buma/Stemra namens danceleden

Tijdens Eurosonic Noorderslag ondertekende VVEM-directeur Hans Ligtermoet een overeenkomst met Buma/Stemra namens alle danceleden van de VVEM. Voor de auteursrechten van muziek die tijdens dance events wordt gedraaid, moeten de organistoren aan Buma/Stemra een vergoeding betalen. Door deze gezamenlijke overeenkomst profiteren de leden van een aanzienlijke korting op de afdracht. Voor het gebruik van repertoire…

Lees meer

Buma/Stemra sluit overeenkomst met VVEM

Hoofddorp, 17 januari? 2014 – Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft tijdens Eurosonic Noorderslag een overeenkomst getekend met de VVEM, vertegenwoordiger van bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche waaronder diverse dance organisatoren. De belangrijkste afspraken binnen de overeenkomst betreffen de inning van gelden en het aanleveren van repertoire door middel van fingerprinting techniek die muziek digitaal identificeert….

Lees meer

Evenementensector bereid tot investeren in publieksmetingen (bericht van respons.nl)

De evenementenbranche is in principe bereid om te investeren in publieksmetingen. Organisatoren, gemeenten en de veiligheidsregio?s zien de noodzaak in van metingen, voornamelijk bij evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Het stelselmatig uitvoeren van publieksmetingen ? om tot zuivere bezoekaantallen te komen en kwantitatief onderbouwde veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen ? lijkt financieel gezien voorlopig alleen haalbaar…

Lees meer