Standaardisatie en Normering

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Dossier Technisch tekenen

Woensdag 12 juni 2024 Workshop Technisch tekenen voor evenementen In 2014 en 2019 hebben we met een aantal leden om tafel gezeten om te kijken of we afspraken konden maken voor het afstemmen van technisch tekenwerk voor evenementen. Daar gaan we nu mee door. Om verder te komen. Bij de voorbereiding van evenementen wordt heel…

Lees meer

Brochure Bliksembeveiliging Bij Buitenevenementen

Techniek Nederland heeft in samenwerking met onder meer de VVEM de brochure Bliksembeveiliging Bij Buitenevenementen opgesteld. Deze geeft informatie over het voorkomen van mogelijke risico?s van blikseminslag. De brochure moet de algemene bewustwording rond bliksembeveiliging tijdens buitenevenementen vergroten.

Lees meer

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

De VVEM is jarenlang bezig geweest met nieuwe wetgeving voor de brandveiligheid van, onder andere, evenementen. Het werk heeft zijn beslag in de nieuwe wet Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen. Deze gaat op 1 januari 2018 in en dat betekent dat voor het hele land ??n en dezelfde wet geldt, die alle tot…

Lees meer

Werk aan EU-norm hijsen en heffen voor entertainment industrie start in februari

In februari 2015 beginnen Technical Experts uit de branche met het schrijven van een Europese norm voor hijsen en heffen in de entertainment industrie, die?voor de hele branche zal gaan gelden.?Het gaat om de CEN/TC433. Het belang van deze norm is dat die het hele spectrum van hijsen en heffen zal bestrijken, van vaste theatermachinerie…

Lees meer

Constructieve veiligheid van niet-bouwwerken

De VVEM is uitgenodigd voor overleg begin januari met het Centraal overleg Bouwconstructies (COBc) over de constructieve veiligheid van tijdelijke bouwsels zoals tenten, podia, tribunes en luifels. Een werkgroep van het COBc heeft het document “Constructieve voorwaarden en Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” opgesteld. De auteurs, werkzaam bij verschillende gemeenten, achten het niet…

Lees meer

KHN onderzoekt alcoholbeleid gemeenten

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat de komende weken een enqu?te uitzetten onder haar leden om te onderzoeken hoe de verschillende gemeenten omgaan met het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar. KHN krijgt duidelijke signalen dat het alcoholverbod maar moeilijk te handhaven is en ziet daarnaast dat gemeenten nogal verschillend omgaan met controle en handhaving van…

Lees meer

VVEM presenteert handreiking 'Evenementen en de Drank- en Horecawet'

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. Deze nieuwe leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet (DHW) stelt nieuwe eisen, zowel aan de gemeenten die de…

Lees meer

Veiligheid en continuering van podiumtechnische installaties

Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging, bestuurslid VVEM) gaf tijdens de vakbeurs CUE een lezing over ‘continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties’. Aanleiding is de onduidelijkheid die bestaat over de eisen die je aan oudere, al langer in gebruik zijnde hijs- en hefinstallaties moet stellen. Wanneer moet je die nu wel of…

Lees meer

Achtergrond: popmuziek als onderdeel van het topsectorenbeleid (bericht van EB Live)

02 januari 2014 – Door: Jorrit Roerdinkholder Topsector Popmuziek profiteert van de toegenomen invloed in Den Haag Popmuziek is sinds kort onderdeel van het topsectorenbeleid en kan daar op lange termijn veel profijt van hebben. Niet direct in geld, maar wel in regelgeving. Wat levert die topsector nou precies op voor de popmuziekbranche? Allereerst: het…

Lees meer

Leeftijdsgrens voor alcohol naar achttien jaar

Met ingang van 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat moment mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol meer kopen, gebruiken of bij zich hebben. Deze wijziging van de Drank- en Horecawet is in oktober 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. Voor evenementen heeft het de nodige…

Lees meer