Corona en aanvullende regelingen WW-premies

Organisatie

Aanvullende regelingen WW-premies

Met de invoering van de WAB is er per 1 januari 2020 een premiedifferentiatie van de WW ingevoerd. Hierop zijn nu 2 wijzigingen van kracht: Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd tot 1 juli 2020 WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt blijven onder het lage tarief vallen