Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Organisatie

Wat houdt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) in?

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen vanaf ? 1,5 miljoen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO).?De overheid geeft 50% op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op ? 150 miljoen.

Welke voorwaarden zijn er aan de GO?

Er is sprake van een (middel)grote onderneming. De onderneming is in de kern gezond. De onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continu?teitsperspectieven. De onderneming heeft alleen fresh money. De onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden. De onderneming vraagt de GO aan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe vraag ik de (GO) financiering aan?

De onderneming kan de GO niet zelf aanvragen. De onderneming vraagt de financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).