Corona en Loonbetaling

Organisatie

Wat als de loonsom in januari incidenteel loon bevat (dertiende maand, bonus)?

Bedrijven die in januari incidenteel loon hebben uitbetaald (dertiende maand, bonus etc.) krijgt loonsubisidie over dit hogere bedrag. Zij krijgen te maken met een terugvordering zodra het UWV de definitieve loonkostensubsidie vaststelt. De totale loonsom in januari is het ijkpunt voor coronasteun, dus inclusief incidentele uitkeringen.

Moet een oproepkracht worden doorbetaald als ze niet worden opgeroepen?

Indien de oproepkracht nog geen jaar bij de werkgever werkt, kan de oproepkracht op basis van de WAB nog geen beroep doen op een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Wel kan de oproepkracht een beroep proberen te doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat hij in de afgelopen drie…