Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Organisatie

Wat als mijn onderneming wel op mijn woonadres is gevestigd?

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom…

check SBI-codes TOGS-regeling

De RVO is de uitvoerende organisatie van deze regeling en heeft een pagina in het leven geroepen om de SBI-codes te checken. Uit vele reacties van VVEM-leden en andere ondernemers in de branche blijkt dat veel codes die zij gebruiken niet leiden tot een toekenning van deze regeling. De onrust speelde voor het weekend in…

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister…

Welke branches vallen onder de TOGS-regeling?

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Vanaf 30 maart 2020 kunnen groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers…

Welke voorwaarden heeft de TOGS-regeling?

De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. Uw onderneming mag geen fysiek vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben. U verwacht dat uw onderneming in de…