Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Organisatie

Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen zonder personeel kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen en beroep doen op de regeling als aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling…

Welke voorwaarden heeft de Tozo?

De extra ondersteuning kan aangevraagd worden bij de gemeente waar u woont als u vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financi?le moeilijkheden bent gekomen. Verder gelden de volgende eisen voor de Tozo: u bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd u woont en verblijft regelmatig in Nederland u bent…

Hoe hoog is de Tozo uitkering?

Vanuit de regeling wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandig van toepassing is. Dat komt neer op maximaal ? 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal ? 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Om in aanmerking te komen voor de uitkering dient naar waarheid verklaard te worden dat het…

Waar wordt de hoogte van de Tozo uitkering op afgestemd?

Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijk sociaal minimum, wordt de hoogte afgestemd op de te verwachten inkomensen van de aanvragen. Vervolgens kan de uitkering in ??n keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden.

Moet ik wijzigingen doorgeven t.b.v. mijn Tozo uitkering?

Ja, ontvangers zijn verplicht om wijzigingen in de inkomenssituatie door te geven. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

Moet ik de aanvraag voor een Tozo uitkering direct doen?

Neet, het is niet nodig om de aanvraag meteen in te dienen. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als u pas in mei in de financi?le problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning bij uw gemeente.