Corona en Uitstel Belastingen

Organisatie

Wie valt onder de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid?

In de praktijk gaat het vooral om bestuurders van nv’s en bv’s. Maar daarnaast ook om co?peratieve verenigingen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen en verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekering- of kredietinstelling optreden. Verder geldt de bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. In de situatie waarin de bestuurder van een (dochter)onderneming een andere…

Melding

Bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de onderneming belastingen niet kan betalen. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat dit het gevolg is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur. Maar een bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld als hij niet op tijd bij de Belastingdienst heeft gemeld dat belastingen niet kunnen worden betaald. Die melding…

Waarom moet ik op tijd aangifte loonbelasting doen?

De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor?de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, heeft de Belastingdienst de hulp van werkgevers nodig. Als…

Wat is belastingrente en moet ik die wel betalen?

De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt…

Hoe vraag ik een verlaging van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan?

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen: U gebruikt het formulier in het nieuwe?ondernemersportaal: Mijn?Belastingdienst?Zakelijk. Ga naar?Inloggen?voor?ondernemers, kies voor Mijn?Belastingdienst?Zakelijk en log in met?eHerkenning. U doet de aanvraag of wijziging met uw commerci?le softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen. Kunt u niet gebruikmaken van?Mijn?Belastingdienst?Zakelijk? Alleen dan vult u…

Wanneer kan ik uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.