Corona en Vakantie

Organisatie

Kan de werkgever de vakantiebijslag later uitbetalen?

De verplichting om vakantiebijslag te betalen is gebaseerd op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Uit deze wet volgt dat in de maand juni de vakantiebijslag dient te worden uitgekeerd. Per schriftelijke overeenkomst kan van dit betalingsmoment worden afgeweken, mits ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt uitbetaald. In de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of cao is bepaald…

Kan de werknemer na afloop van deze periode van beperkingen een verzoek tot vakantie doen?

Een werkgever dient in principe de vakantie vast te stellen conform het verzoek van de werknemer. Dat betekent dat een vakantie-aanvraag in principe goedgekeurd moet worden. Om te voorkomen dat straks alle werknemers tegelijk op vakantie gaan, terwijl net het bedrijf weer is opgestart, zal een werkgever kritisch moeten kijken naar alle vakantie-aanvragen. Gezien de…