Corona en Werk

Organisatie

Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden?

Door de overheid en het RIVM wordt mensen geadviseerd 1,5 meter afstand te houden. Dat advies geldt dus ook ten aanzien van de werkplek. De afstand van 1,5 meter is bedoeld om de werknemer en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkplek. De werkgever…

Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever ten aanzien van de werkplek?

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent dat de risico’s op besmetting in kaart moeten worden gebracht en vervolgens moeten passende maatregelen genomen worden om de kans op besmetting te minimaliseren. Denk aan voldoende zeep, tissues en het extra schoonmaken van toetsenborden, deurklinken en telefoons. De kosten voor deze middelen…

Kan een werkgever van een werknemer verlangen dat hij andere werkzaamheden doet, meer te werken of op andere tijden te werken als de bedrijfssituatie daar om vraagt?

Ja, dat is binnen redelijke grenzen mogelijk. De werknemer is verplicht zich te houden aan redelijke instructies van de werkgever. De werkgever kan daarnaast een voorstel doen om de arbeidsvoorwaarden (tijdelijk) te wijzigen. Als het een redelijk voorstel is, dan zal de werknemer daarmee in moeten stemmen. Over het wijzigen van de werktijden staat op…