Met de invoering van de WAB is er per 1 januari 2020 een premiedifferentiatie van de WW ingevoerd.

Hierop zijn nu 2 wijzigingen van kracht:

  • Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd tot 1 juli 2020
  • WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt blijven onder het lage tarief vallen
Categorie: Corona en aanvullende regelingen WW-premies