UWV streeft ernaar om binnen 3 ? 4?weken (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever. Daarbij gaat men wel uit van een volledige aanvraag. U ontvangt in die periode ook de subsidiebeschikking.