UWV streeft ernaar om binnen 3 ? 4?weken na aanvraag (de eerste termijn van) het voorschot te betalen aan de werkgever.