Op grond van de wet kan de werkgever indien er gewichtige redenen zijn (epidemie in combinatie met personeelstekort) na overleg met de werknemer de vastgestelde vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de vakantiewijziging, komen voor rekening van de werkgever.