De werknemer kan het beste contact opnemen met de werkgever en daar het verzoek neerleggen of de toegekende vakantie door de werkgever ingetrokken kan worden. De werkgever is in beginsel niet verplicht om hier aan mee te werken als de werkgever al vervanging etc. heeft geregeld. Het feit dan een werknemer niet naar een land kan reizen, brengt op basis van de wet niet met zich mee dat de werkgever daarom de vakantie om moet trekken.

Categorie: Corona en Vakantie