Ervan uitgaande dat de werknemer thuis kan werken, moet het loon (geheel of gedeeltelijk) doorbetaald worden. Voor de uren dat de werknemer niet kan werken, bestaat er recht op kortdurend zorgverlof. De Wet Arbeid en Zorg biedt ook nog de mogelijkheid van onbetaald verlof (langdurig zorgverlof). Als de werknemer zelf ziek wordt, geldt de gewone loonbetalingsverplichting tijdens ziekte.

Categorie: Corona en Loonbetaling