Uitgangspunt is dat het niet kunnen werken voor rekening van de werknemer komt. Als er minder wordt gewerkt in verband met zorgtaken, kan de werknemer calamiteitenverlof inzetten. Dit verlof duurt in de regel zolang de calamiteit lopende is. In de praktijk is dit dan meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Daarna dient de werknemer of vakantie op te nemen, ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Dit kan natuurlijk nadelig voor een werknemer zijn. Werkgever en werknemer kunnen dan in gesprek gaan om samen tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld flexibele tijden werken of niet gewerkte uren in de toekomst terugwerken. Een beroep op zorgverlof is niet mogelijk, indien het kind dat thuis zit niet ziek is.

Categorie: Corona en Loonbetaling