Middelgrote rechtspersonen hoeven in hun winst- en verliesrekening alleen het bruto-bedrijfsresultaat te melden (en niet hun netto-omzet), maar dit is geen probleem. Middelgrote rechtspersonen moeten namelijk een verhoudingscijfer publiceren dat de netto-omzetontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar weergeeft.?Dit kan ook op basis van het bruto-bedrijfsresultaat.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)