De definitie sluit ook voor de meeste kleine ondernemers goed aan bij hun huidige boekhouding. Micro- en kleine rechtspersonen hoeven de netto-omzet niet afzonderlijk te verantwoorden in de jaarrekening en vaak ook geen jaarrekening te maken. Wel mogen zij in de meeste gevallen de omzet hanteren die zij ook gebruiken voor hun aangiften bij de Belastingdienst. Daarom kunnen ook kleine ondernemers dit voor zichzelf uitrekenen. Uw boekhouder of administratiekantoor kan u hierbij helpen.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)