Vanuit de regeling wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandig van toepassing is. Dat komt neer op maximaal ? 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal ? 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.

Om in aanmerking te komen voor de uitkering dient naar waarheid verklaard te worden dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

Categorie: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)