Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Categorie: Corona en Uitstel Belastingen