De werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)