Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Categorie: Corona en Uitstel Belastingen