De verplichting om vakantiebijslag te betalen is gebaseerd op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Uit deze wet volgt dat in de maand juni de vakantiebijslag dient te worden uitgekeerd. Per schriftelijke overeenkomst kan van dit betalingsmoment worden afgeweken, mits ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt uitbetaald. In de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of cao is bepaald wanneer de vakantiebijslag moet worden betaald. Het is in principe niet mogelijk dat de werkgever van deze afspraken eenzijdig afwijkt door de vakantiebijslag niet of later te betalen.

Op dit moment voeren sociale partners in veel van sectoren overleg. Daarbij wordt gesproken over uitstel of zelfs het volledig afzien van de uitbetaling van winstuitkeringen en/of vakantiebijslag.

Categorie: Corona en Vakantie