Op basis van rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren.

Zodoende dient er altijd gekeken te worden welke schriftelijke afspraken er over deze ADV-uren zijn gemaakt. Als er schriftelijk is afgesproken dat de werkgever kan bepalen wanneer de ADV-uren opgenomen dienen te worden, dan kan het zo zijn dat de werkgever dus kan verplichten om de ADV-dagen op te nemen.

Categorie: Corona en Vakantie