Ja, als hij voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financi?le risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar BV nu geen salaris kan betalen.