Ja, dat is binnen redelijke grenzen mogelijk. De werknemer is verplicht zich te houden aan redelijke instructies van de werkgever. De werkgever kan daarnaast een voorstel doen om de arbeidsvoorwaarden (tijdelijk) te wijzigen. Als het een redelijk voorstel is, dan zal de werknemer daarmee in moeten stemmen.

Over het wijzigen van de werktijden staat op de website van de Rijksoverheid de vraag ‘kan mijn werkgever mijn werktijden aanpassen?’ Het antwoord is: ‘ja uw werkgever is opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden en dit kan betekenen dat uw werktijden worden aangepast’.

Categorie: Corona en Werk