Als u op grond van de arbeidsovereenkomst een reiskostenvergoeding heeft afgesproken, dan heeft de werknemer recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer als gevolg van de coronacrisis er geen reiskosten meer zijn.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)