Door de overheid en het RIVM wordt mensen geadviseerd 1,5 meter afstand te houden. Dat advies geldt dus ook ten aanzien van de werkplek. De afstand van 1,5 meter is bedoeld om de werknemer en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkplek. De werkgever mag de werknemer er op wijzen om afstand te houden. Is dit door de specifieke werkomstandigheden niet mogelijk, dient de werkgever te kijken welke beschermende maatregelen er kunnen en moeten worden genomen. De werkgever kan hier advies over vragen aan de arbodienst.

Categorie: Corona en Werk