Werkgevers kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van aanslagen van de?inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na de aanvraag?wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als de komende?maanden de belasting te laat wordt betaald.

Daarnaast kan er bij een lagere winstverwachting, een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aangevraagd worden.

De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Categorie: Corona en Uitstel Belastingen