Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijk sociaal minimum, wordt de hoogte afgestemd op de te verwachten inkomensen van de aanvragen. Vervolgens kan de uitkering in ??n keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden.

Categorie: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)