De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor?de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, heeft de Belastingdienst de hulp van werkgevers nodig.

Als je op tijd aangifte doet, beschikken de Belastingdienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar je als werkgever en al je werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden recht op hebben. Daarom doet de Belastingdienst een extra app?l om tijdig aangifte te doen.

Categorie: Corona en Uitstel Belastingen