Aanvullende informatie wordt op korte termijn opgevraagd. Het gaat daarbij om de procentuele omzetdaling van uw bedrijf of instelling in een aaneengesloten driemaandsperiode die begint op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 ten opzichte van de omzet over het gehele jaar 2019. De omzet over geheel 2019 deelt u in beginsel door 4 om tot de omzet over? een driemaandsperiode te komen.
Ook dient u de driemaandsperiode van omzetdaling te vermelden en enkele administratieve gegevens zoals het dossiernummer van uw WTV-aanvraag, uw loonheffingennummer en het bankrekeningnummer dat door de Belastingdienst wordt gebruikt voor de betalingen van ?loonheffingen.

Categorie: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)