Bedrijven die in januari incidenteel loon hebben uitbetaald (dertiende maand, bonus etc.) krijgt loonsubisidie over dit hogere bedrag. Zij krijgen te maken met een terugvordering zodra het UWV de definitieve loonkostensubsidie vaststelt.

De totale loonsom in januari is het ijkpunt voor coronasteun, dus inclusief incidentele uitkeringen.

Categorie: Corona en Loonbetaling