Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen vanaf ? 1,5 miljoen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO).?De overheid geeft 50% op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op ? 150 miljoen.

Categorie: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)